Problem Quebecu

Mafia to działalność, głównie przestępcza, jednakże jej nieodzownym elementem są także inwestycje. Oczywiście istnieje tutaj kilka głównych branż, w jakie to mafia najczęściej inwestuje i mimo jej dużego wpływu, to jednak nie są one całkowicie przez nią zdominowane. Oczywiście mafia działa niezgodnie z prawem, dlatego aby osiągnąć jedynie korzyści materialne. Dzisiaj to przede wszystkim kantory są kontrolowane przez członków mafii. Mafia kupuje w nich, bowiem ogromne sumy pieniężne, a następnie wpłaca do banku na konto. Oczywiście już niedługo potem środki te można wywieźć za granicę, co sprawia, ze znacznie zyskują na swej wartości. Mafia działa także w obrębie komisów oraz lombardów, najczęściej paserstwa zdarzają się w komisach samochodowych. Formą działalności są także para banki, w których to mafia udziela pożyczek osobom, które to w późniejszym czasie ma zamiar szantażować. Zdarza się także, że mafia inwestuje w upadające firmy, które to są idealna pralką brudnych pieniędzy. Mafia narzuca nowe zasady w takich firmach, a tym samym znów osiągają one znakomite wyniki.

Nie zawsze politycy pełnią swoje obowiązki jak należy. Nie dbają o wiele przepisów, ustawy są niekompletne, przez co zamykają możliwość ich realizacji przez urzędników. Dzieje się tak na przykład, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia nie może pokryć leczenia lub rehabilitacji osób chorych, wśród których bardzo często znajdują się dzieci. Każdy z nas widział nie raz apele o pomoc zatroskanych rodziców, którzy poświęcili już wszystkie możliwe środki finansowe, aby zakupić leki, które potrzebne były do zastosowania kosztownej terapii. Na szczęście nasze społeczeństwo coraz częściej wyciąga do potrzebujących pomocną dłoń. Zakładanych jest wiele fundacji, które otwierają konto, na które dobrowolnie wpłacane są datki. Swoją droga niedopuszczalne jest, aby taka sytuacja miała miejsce. Przecież państwo powinno zapewnić swoim obywatelom możliwość godnego życia wolnego od cierpień. Każdy, kto pracuje płaci składki, które powinny pokryć możliwość korzystania z różnego rodzaju terapii. W tym wypadku politycy powinni się obudzić i otworzyć szeroko oczy, aby móc dostrzec to, czego do tej pory nie widzieli.

W ostatnich latach ministrowie państw należących do Unii Europejskiej zajęli się wspólnie opracowywaniem dogodnych strategii rozwoju dla miast europejskich. Efektem ich działań jest podpisanie Karty Lipskiej na rzecz zrównoważonego rozwoju miast europejskich, które nastąpiło 25.05.2007 r. podczas nieformalnego spotkania ministrów w Lipsku. Hasło przewodne całego dokumentu brzmi „Europa potrzebuje silnych miast i regionów, w których dobrze się mieszka”. Przede wszystkim, podkreśla się ważność nie tylko urbanistów, ale i głownie polityków w kształtowaniu przestrzeni miejskiej i organizacji życia poruszającego się w nim człowieka. Głównym wyzwaniem dla władz dzisiejszych miast jest skoordynowanie współpracy międzyludzkiej na wszystkich poziomach. Ważny jest poziom władz miejskich i administracji publicznej, która niebezpośrednio wpływa na dynamikę rozwoju miasta oraz poziom mieszkańców czy stowarzyszeń i grup lokalnych.