admin

Mafia to działalność, głównie przestępcza, jednakże jej nieodzownym elementem są także inwestycje. Oczywiście istnieje tutaj kilka głównych branż, w jakie to mafia najczęściej inwestuje i mimo jej dużego wpływu, to jednak nie są one całkowicie przez nią zdominowane. Oczywiście mafia działa niezgodnie z prawem, dlatego aby osiągnąć jedynie korzyści materialne. Dzisiaj to przede wszystkim kantory są kontrolowane przez członków mafii. Mafia kupuje w nich, bowiem ogromne sumy pieniężne, a następnie wpłaca do banku na konto. Oczywiście już niedługo potem środki te można wywieźć za granicę, co sprawia, ze znacznie zyskują na swej wartości. Mafia działa także w obrębie komisów oraz lombardów, najczęściej paserstwa zdarzają się w komisach samochodowych. Formą działalności są także para banki, w których to mafia udziela pożyczek osobom, które to w późniejszym czasie ma zamiar szantażować. Zdarza się także, że mafia inwestuje w upadające firmy, które to są idealna pralką brudnych pieniędzy. Mafia narzuca nowe zasady w takich firmach, a tym samym znów osiągają one znakomite wyniki.

Przez wiele lat rola kobiet była ograniczona do zajmowania się domem i wychowywaniem dzieci. Oczywiście niczego im to nie umniejsza, gdyż jest to bardzo ciężka i odpowiedzialna praca. Jednak kobiety, które poświęciły się tym obowiązków, nie posiadają żadnych dochodów ani świadczeń emerytalnych, a z całą pewnością powinny. Dzisiaj kobiety coraz częściej zaczynają spełniać się zarówno w domu jak i wżyciu zawodowym i potrafią doskonale pogodzić te wszystkie obowiązki. W pracy są doceniane, a nawet piastują wysokie stanowiska. Są kierownikami, dyrektorami, a także prezesami dużych korporacji. Bardzo często również ich udział i duże zasługi widać w polityce, choć i tak w tej dziedzinie jeszcze dominują mężczyźni. Sadząc jednak po osiągnięciach, jakie pokazała nam płeć piękna można domniemywać, że i to się wkrótce zmieni. Kobiety maja doskonałe warunki do tego, aby osiągać sukces. Są zrównoważone, dobrze zorganizowane, a także coraz częściej dobrze wykształcone. Ich upór i konsekwencja sprawiają, że świetnie sobie radzą nawet z największymi problemami.

Wchodząc do Unii Europejskiej trudno było przewidzieć sytuacje, które niestety dzisiaj zaczynają się pojawiać w krajach w których mieszkają i pracują Polacy. Zdarza się sporo nieprzyjemnych sytuacji, część polityków na niechęci do emigrantów chce zbić kapitał polityczny, zwłaszcza w czasach kryzysu powołując się na fakt zabierania rdzennym mieszkańcom pracy oraz obciążania budżetu koniecznością wypłacania zasiłków bezrobotnym Polakom. Przykładem kraju w którym Polacy są niemile widziani jest Holandia. Partia dla Wolności jest populistyczną partią holenderską, która utworzyła stronę internetową, na której w zamyśle maja być składane skargi na zachowanie Polaków. W Holandii mieszka około sto pięćdziesiąt tysięcy Polaków, a w sezonie dochodzi do dwustu tysięcy, a na stronie ukazało się już około pięćdziesięciu tysięcy skarg, czyli z tego wynika, że na co trzeciego Polaka taki donos znalazł się na stronie. Na stronie tej są pytania typu: Czy życie twoje jest trudniejsze z powodu Polaka, oraz inne tego typu i tak samo nieprzyjemne.

W krajach i regionach wyjątkowo zacofanych często głównym problemem nie jest różnorodność etniczna mieszkańców danego terytorium a wyłącznie brak władzy, która mogłaby nie tylko napisać sensowne prawa, ale także w późniejszym czasie byłaby zdolna je odpowiednio egzekwować chociażby poprzez zbudowanie odpowiedniego aparatu milicyjnego czy wojskowego. W takich miejscach często o sukcesie finansowym czy technologicznym jednej wsi albo plemienia decyduje, jak za czasów kolonizacji globalnej, podbój ziem zwyciężonych przez zwycięzców. I do walki wykorzystuje się tam absolutnie każdego człowieka, który jest w stanie wykonać rozkaz i strzelać do celu z broni palnej – oznacza to także coraz odważniejsze wykorzystywanie dzieci i młodzieży do walki zbrojnej. Oczywiście w regionach cywilizowanych cywile chronieni są licznymi prawami niezbywalnymi także w czasie wojny, ale w krajach bez rządu i prawa trudno o jakiekolwiek zabezpieczenie szkół, szpitali czy zwykłych domów należących do pokojowo nastawionych rodzin.

Jednym ze skutków urbanizacji jest powstawanie aglomeracji. Aglomeracją nazywa się duży obszar terenu, który skupia ze sobą ludność, która utrzymuje się z zawodów, które nie mają nic wspólnego z rolnictwem. Aglomeracja jest jak zgrupowanie miast oraz osiedli. W aglomeracjach wszystko przemieszcza się szybko i intensywnie. Mowa tu zarówno przemieszczaniu się osób jak i towarów oraz wszelkich usług. W Polsce jedną z największych aglomeracji jest Warszawa. Składa się one z kilkudziesięciu osiedli, rozbitych na dziesiątki kilometrów. W Warszawskiej aglomeracji mieszka ponad milion osób. Jest to prawdziwy ewenement w Polsce i wyróżnia to stolicę. Oprócz Warszawy istotną aglomeracją jest Trójmiasto. Jest to połączenie trzech miast, blisko ze sobą połączonych. To Gdańsk, Gdynia oraz Sopot. Wszystkie trzy miasta podobnie jak aglomeracja Warszawy połączone są ze sobą szybką koleją miejską. Tak by bez problemu można było przemieszczać się pomiędzy tymi miastami. Oprócz Trójmiasta i Warszawy ważną aglomeracją jest również Łódź.

Z każdym rokiem wchodzą do prawa unijnego nowe przepisy, mające na celu większe zintegrowanie społeczeństw poszczególnych krajów, ujednolicenie – w miarę oczywiście możliwości – prawa w poszczególnych krajach Europejskich, jednolite regulacje przeróżnych kwestii. Nie zawsze przepisy te są przysłowiowym strzałem w dziesiątkę, jednak większość powstających regulacji służy obywatelom Unii – takie przynajmniej są założenia projektu. Obecnie jednym z projektów jest utworzenie takich przepisów, które umożliwią składanie reklamacji odnośnie zakupionych towarów przez Internet. Co ciekawe, przepis ten będzie dotyczył artykułów nie tylko kupionych w danym kraju, lecz na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej. Obecnie w takich sytuacjach często trzeba rozstrzygać spory poprzez sady, co wydłuża bardzo całą procedurę i zniechęca do składania reklamacji. Szacuje się, że nowe rozwiązanie prawne zwiększy zakupy poprzez Internet wielu artykułów przez osoby z innych krajów Unii obecnie bowiem, jak szacują eksperci, tylko 6 procent produktów jest sprzedawanych poprzez sieć dla obywateli innych krajów niż miejsce ich sprzedaży.

To zadanie należy do urbanisty, który wie dokładnie jak rozplanować poszczególne elementy, tak aby komponowały się one z całym otoczeniem. Dzięki temu, całe osiedle w mieście może mieć ręce i nogi, jeśli zajmie się tym w profesjonalny sposób urbanista. Jak najbardziej to właśnie jemu należy powierzyć takie zadanie. Odpowiednio dobrze się wtedy na pewno na tym wyjdzie pod każdym względem. Nie ma takiej opcji, aby mogło być inaczej. Planowanie osiedla jest sprawą nie łatwą. Tak należy rozmieścić na danym terenie bloki, aby były one dobrze widoczne i miało się do nich łatwy dostęp. Ponadto, ważne jest, aby na takim osiedlu znalazło się również miejsce na plac zabaw oraz inne obiekty, z których osoby zamieszkujące takiego osiedle będą mogły korzystać. Dzięki temu, jak najbardziej uzyskać będzie można wysoki stopień zadowolenia w związku z możliwościami, jakie będzie się miało w tym zakresie. Osiedle, które posiadało będzie wszystkie niezbędne budynki, jak najbardziej będzie się zamieszkiwało w sposób niezwykle komfortowy. Jak najbardziej każdemu wtedy taka sytuacja w pełni przypadnie do gustu. Nie ma takiej możliwości, aby mogło być inaczej. Warto więc z możliwości, jakie daje urbanistyka korzystać, aby możliwe było dobre zaplanowanie osiedla.