Monthly Archives: Marzec 2017

Wchodząc do Unii Europejskiej trudno było przewidzieć sytuacje, które niestety dzisiaj zaczynają się pojawiać w krajach w których mieszkają i pracują Polacy. Zdarza się sporo nieprzyjemnych sytuacji, część polityków na niechęci do emigrantów chce zbić kapitał polityczny, zwłaszcza w czasach kryzysu powołując się na fakt zabierania rdzennym mieszkańcom pracy oraz obciążania budżetu koniecznością wypłacania zasiłków bezrobotnym Polakom. Przykładem kraju w którym Polacy są niemile widziani jest Holandia. Partia dla Wolności jest populistyczną partią holenderską, która utworzyła stronę internetową, na której w zamyśle maja być składane skargi na zachowanie Polaków. W Holandii mieszka około sto pięćdziesiąt tysięcy Polaków, a w sezonie dochodzi do dwustu tysięcy, a na stronie ukazało się już około pięćdziesięciu tysięcy skarg, czyli z tego wynika, że na co trzeciego Polaka taki donos znalazł się na stronie. Na stronie tej są pytania typu: Czy życie twoje jest trudniejsze z powodu Polaka, oraz inne tego typu i tak samo nieprzyjemne.

W krajach i regionach wyjątkowo zacofanych często głównym problemem nie jest różnorodność etniczna mieszkańców danego terytorium a wyłącznie brak władzy, która mogłaby nie tylko napisać sensowne prawa, ale także w późniejszym czasie byłaby zdolna je odpowiednio egzekwować chociażby poprzez zbudowanie odpowiedniego aparatu milicyjnego czy wojskowego. W takich miejscach często o sukcesie finansowym czy technologicznym jednej wsi albo plemienia decyduje, jak za czasów kolonizacji globalnej, podbój ziem zwyciężonych przez zwycięzców. I do walki wykorzystuje się tam absolutnie każdego człowieka, który jest w stanie wykonać rozkaz i strzelać do celu z broni palnej – oznacza to także coraz odważniejsze wykorzystywanie dzieci i młodzieży do walki zbrojnej. Oczywiście w regionach cywilizowanych cywile chronieni są licznymi prawami niezbywalnymi także w czasie wojny, ale w krajach bez rządu i prawa trudno o jakiekolwiek zabezpieczenie szkół, szpitali czy zwykłych domów należących do pokojowo nastawionych rodzin.

Jednym ze skutków urbanizacji jest powstawanie aglomeracji. Aglomeracją nazywa się duży obszar terenu, który skupia ze sobą ludność, która utrzymuje się z zawodów, które nie mają nic wspólnego z rolnictwem. Aglomeracja jest jak zgrupowanie miast oraz osiedli. W aglomeracjach wszystko przemieszcza się szybko i intensywnie. Mowa tu zarówno przemieszczaniu się osób jak i towarów oraz wszelkich usług. W Polsce jedną z największych aglomeracji jest Warszawa. Składa się one z kilkudziesięciu osiedli, rozbitych na dziesiątki kilometrów. W Warszawskiej aglomeracji mieszka ponad milion osób. Jest to prawdziwy ewenement w Polsce i wyróżnia to stolicę. Oprócz Warszawy istotną aglomeracją jest Trójmiasto. Jest to połączenie trzech miast, blisko ze sobą połączonych. To Gdańsk, Gdynia oraz Sopot. Wszystkie trzy miasta podobnie jak aglomeracja Warszawy połączone są ze sobą szybką koleją miejską. Tak by bez problemu można było przemieszczać się pomiędzy tymi miastami. Oprócz Trójmiasta i Warszawy ważną aglomeracją jest również Łódź.

Z każdym rokiem wchodzą do prawa unijnego nowe przepisy, mające na celu większe zintegrowanie społeczeństw poszczególnych krajów, ujednolicenie – w miarę oczywiście możliwości – prawa w poszczególnych krajach Europejskich, jednolite regulacje przeróżnych kwestii. Nie zawsze przepisy te są przysłowiowym strzałem w dziesiątkę, jednak większość powstających regulacji służy obywatelom Unii – takie przynajmniej są założenia projektu. Obecnie jednym z projektów jest utworzenie takich przepisów, które umożliwią składanie reklamacji odnośnie zakupionych towarów przez Internet. Co ciekawe, przepis ten będzie dotyczył artykułów nie tylko kupionych w danym kraju, lecz na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej. Obecnie w takich sytuacjach często trzeba rozstrzygać spory poprzez sady, co wydłuża bardzo całą procedurę i zniechęca do składania reklamacji. Szacuje się, że nowe rozwiązanie prawne zwiększy zakupy poprzez Internet wielu artykułów przez osoby z innych krajów Unii obecnie bowiem, jak szacują eksperci, tylko 6 procent produktów jest sprzedawanych poprzez sieć dla obywateli innych krajów niż miejsce ich sprzedaży.

To zadanie należy do urbanisty, który wie dokładnie jak rozplanować poszczególne elementy, tak aby komponowały się one z całym otoczeniem. Dzięki temu, całe osiedle w mieście może mieć ręce i nogi, jeśli zajmie się tym w profesjonalny sposób urbanista. Jak najbardziej to właśnie jemu należy powierzyć takie zadanie. Odpowiednio dobrze się wtedy na pewno na tym wyjdzie pod każdym względem. Nie ma takiej opcji, aby mogło być inaczej. Planowanie osiedla jest sprawą nie łatwą. Tak należy rozmieścić na danym terenie bloki, aby były one dobrze widoczne i miało się do nich łatwy dostęp. Ponadto, ważne jest, aby na takim osiedlu znalazło się również miejsce na plac zabaw oraz inne obiekty, z których osoby zamieszkujące takiego osiedle będą mogły korzystać. Dzięki temu, jak najbardziej uzyskać będzie można wysoki stopień zadowolenia w związku z możliwościami, jakie będzie się miało w tym zakresie. Osiedle, które posiadało będzie wszystkie niezbędne budynki, jak najbardziej będzie się zamieszkiwało w sposób niezwykle komfortowy. Jak najbardziej każdemu wtedy taka sytuacja w pełni przypadnie do gustu. Nie ma takiej możliwości, aby mogło być inaczej. Warto więc z możliwości, jakie daje urbanistyka korzystać, aby możliwe było dobre zaplanowanie osiedla.

Dzisiaj w dobie Internetu wyjątkowo łatwo przychodzi promowanie wschodzących artystów, kreowanie imponujących debiutów kinowych, ale niestety nie brakuje także zdecydowanie gorszych historii, w których to młodzi artyści zostają natychmiastowo sprowadzeni na ziemię przez nieograniczone wręcz negatywne komentarze na najróżniejszych portalach na swój temat. Wiele internetowych magazynów żyje dzisiaj i przyciąga tysiące czytelników tylko powielając plotki i fotografując ludzi jak Katie Melua w najbardziej kompromitujących sytuacjach. Gdy do takich nie dochodzi, często wymyśla się tematy i konfabuluje, niejednokrotnie manipuluje także zdjęciami by uderzyć jak najbardziej w kogoś – bo nie brakuje dzisiaj zapotrzebowania na taką niską rozrywkę. Katie Melua nie jest wyjątkiem w tym temacie, ale ona na tle innych gwiazd muzyki pop pochwalić może się stosunkowo niskim współczynnikiem niechęci na scenie. Jest dość skromna i nie zawdzięcza swojego sukcesu wsparciu marketingowemu, więc trudno ją atakować jak niektóre inne gwiazdki.

Nie zawsze politycy pełnią swoje obowiązki jak należy. Nie dbają o wiele przepisów, ustawy są niekompletne, przez co zamykają możliwość ich realizacji przez urzędników. Dzieje się tak na przykład, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia nie może pokryć leczenia lub rehabilitacji osób chorych, wśród których bardzo często znajdują się dzieci. Każdy z nas widział nie raz apele o pomoc zatroskanych rodziców, którzy poświęcili już wszystkie możliwe środki finansowe, aby zakupić leki, które potrzebne były do zastosowania kosztownej terapii. Na szczęście nasze społeczeństwo coraz częściej wyciąga do potrzebujących pomocną dłoń. Zakładanych jest wiele fundacji, które otwierają konto, na które dobrowolnie wpłacane są datki. Swoją droga niedopuszczalne jest, aby taka sytuacja miała miejsce. Przecież państwo powinno zapewnić swoim obywatelom możliwość godnego życia wolnego od cierpień. Każdy, kto pracuje płaci składki, które powinny pokryć możliwość korzystania z różnego rodzaju terapii. W tym wypadku politycy powinni się obudzić i otworzyć szeroko oczy, aby móc dostrzec to, czego do tej pory nie widzieli.